Для специалистов

Научно-исследовательская работа музея
- «Добрушский район в годы Великой Отечественной войны»;
- «Фабрично-заводское обучение при Добрушской бумажной фабрике»;
- «Традиции народной иконописи»;
- «Творческая биография И. П. Шамякина»;
- «Развитие медицинских учреждений Добрушского района в 20-е гг. ХХ века».

Публикации

О музее:
1. Стрыбук, П. Старонкі ў летапіс [Тэкст]: [раённы краязнаўчы музей збірае архіўныя дакументы аб
воінах] / П. Стрыбук // Добрушскі край.- 2003.- 2 ліпеня.- С.3.
2. Дуброўскі, Л. У дар музею [Тэкст]: [дачка пісьменніка І.П. Шамякіна перадала мноства экспанатаў, звязаных з жыццём яе бацькі] / Л.Дуброўскі // Добрушскі край.- 2005.- 3 мая.
3. Калінін, М. Музейная справа працягваецца [Тэкст ]: [аб рабоце Добрушскага краязнаўчага музея] // Добрушскі край .- 2005.- 20 жніуня.- С. 7.
4. Кірыкава, Т.Н. Тут вітае добры дух Ірыны [Тэкст ]: [аб гісторыі будынка музея] // Добрушскі край.-2005.- 19 ліст. – С. 7.
5. Кірыкава, Т. Краязнаўства – справа жыцця [Тэкст] : [аб Грамадскім савеце ДРКМ] / Т. Кірыкава // Добрушскі край.- 2006.- 18 лютага.
6. Чайдак, С. Вяртанне да вытокаў [Тэкст ]: [аб адкрыцці выставак у Добрушскім музее] // Добрушскі край.- 2006. - 28 кастрыч.
7. Васільева, Н. Мастацтва стала бліжэй [Тэкст]: [аб выставах знакамітых землякоў у Добрушскім музее] // Добрушскі край.- 2007.- 9 студ.- С.3.
8. Васільева, Н. Гармонія душы ў прыродзе[Тэкст ]: [жывапіс мастака А.І.Шароіна] // Добрушскі край.- 2007.- № 7.- С. 4.
9. Чайдак, С. На сваёй зямлі [Тэкст] / С.Чайдак // Добрушскі край.- 2007.- 27 студз. 10.Новікаў, Д. Рабочы Рух на Добрушчыне // Добрушскі край.- 2009.- №17.- С.6
11. Васільева, Н. Палотны імпрэсіяністаў і постімпрэсіяністаў // Добрушскі край.- 2009.-№23
12. Шлег, В. Беларускі касцюм: аснова гісторыі народа // Добрушскі край.- 2009.- №25.- С.5
13. Васільева, Н. Жывая матэрыя жалеза // Добрушскі край.- 2009.- №42.- С.8
14. Васільева, Н. Святло, якое не гасне праз стагоддзі // Добрушскі край.- 2009.- №61
15. Васільева, Н. Мілыя сэрцу вобразы // Добрушскі край.- 2009.- №74.- С.8
16 Сабалеўская, А. З нацыянальнай калекцыі // Культура.- №32.- С.2
17.Новікаў, Д. Падарункі Надзеі Лежэ / Д.Новікаў // Культура.- 2009.- № 15.- С.13
18 Кірыкава, Т. Культуру – в массы / Т. Кірыкава // Добрушскі край.- 2009.- № 78.- С.8
19 Васільева, Н. “Глядзіце, судзіце, ацэньвайце” /Н.Васільева // Добрушскі край.- 2009.- № 92.- С.8
20 Кірыкава, Т. Загадка біклажкі / Т.Кірыкава // Добрушскі край.- 2010.- № 36.- С. 8
21 Кірыкава, Т. Сабіраць, вывучаць, захоўваць/ Т.Кірыкава // Добрушскі край.- 2010.- № 39.- С.4
22 Гуляева, Т. Христианская культура / Т. Гуляева // Зорька.- 2010.- № 21
Гомельская праўда.- 2010.- 10 чэрв.
23 Кірыкава, Т. Традыцыі пісьменства / Т.Кірыкава // Добрушскі край.- 2010.- № 69

Об истории города и района:
1. Карлюкевич, А. В поисках утраченного[Текст]: [Добруш на старинных открытках] / А.Карлюкевич // СБ Беларусь сегодня.- 2005.- № 229. – С. 27.
2. Стрибук, П. Антон Стульгинский – видный деятель эпохи Паскевичей [Текст] // Ирина Ивановна Паскевич: эпоха, люди, меценаты: материалы круглого стола, посвящённого 170-летию со дня рождения Ирины Ивановны Паскевич 6 апреля 2005 года.- Гомель, 2005.- С. 31-34.
3. Стрибук, П. Селение над Ипутью [Текст]: [путешествие Добруша в прошлом] / П.Стрибук // Добрушскі край.- 2005.- 19 лютага.- С.7.
4. Шаўцоў, С. Востраў Добруш[Тэкст]: [аб мясцовых жыхарах з гісторыі] / С.Шаўцоў // Звязда.- 2002.-
25 чэрв.
5. Стрыбук, П. Як Добруш стаў горадам[Тэкст]: [да 75-годдзя падзеі. Аб гісторыі горада] / П. Стрыбук // Добрушскі край.- 2002.- 2 ліпеня.
6. Памяць: Добрушскі раён [Тэкст]: [гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў]. У 2-х кн. Кн. 1.- Мн.: Маст. літ., 1999.- 358 с.
7. Памяць: Добрушскі раён [Тэкст]:[ гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў ]. У 2-х кн. Кн. 2.- Мн.: Маст. літ., 2001.- 557 с.: іл.
8. Стрыбук, П. Факты і даты Добрушскага летапісу мінулых гадоў[Тэкст] / П. Стрыбук // Добрушскі край.- 2001.- 10 ліпеня.
9. Рогалёв, А. Добруш (из истории названия)[Текст ] / А.Рогалёв // Белая Русь и белоруссы.- Гомель, 1994.- С.197.
10. Рагалёў, А. Добруш[Тэкст]: [аб паходжанні тапоніма Добруш (Дабруш) ] / А.Рагалёў // Чырвоная Змена.- 1996.- 10 снежня.
11. Фадзеева, В. Усходняе Палессе [Тэкст] / В. Фадзеева // Беларускі ручнік.- Мн.: Полымя, 1994.- С. 297-321.
12. Лабачэўская, В. Добрушскія браныя ручнікі[Тэкст] / В. Лабачэўская // Повязь часоў – беларускі ручнік.- Мн.: Беларусь, 2002.- С. 103-104, С. 111-114.
13. Ковшаров, Н. Добрушский целлюлозно-бумажный [Текст] / Н. Ковшаров.- Мн.: Беларусь, 1970.- 88 с.
14. Кіштымаў, А. Кар ера прадпрымальніка Антона Стульгінскага [Тэкст] / А.Кіштымаў.- М.: Голас Радзімы.- 1993.- № 3.
15. Кіштымаў, А. Гомельскі маёнтак графа М.П. Румянцава: вопыт гаспадарання [Тэкст]: [аб гаспадарчай дзейнасці М.П.Румянцава ў Добрушы ] // Беларускі гістарычны часопіс.- 1995.- № 1.- С. 20-27.
16. Дубраўская традыцыя. Пераборныя ручнікі белага чыну і “браныя” традыцыі ў яе аснове [Тэкст] // Арнаменты Падняпроўя.- Мн.: Бел. Навука, 2004.- С. 43 – 47.
17. Богомольников, В.В. Радимичи ( по материалам курганов Х – Х11 вв.) [Текст] / В.В. Богомольников.- Гомель, 2004.- 226 с.
18. Добрушскія курганныя могільнікі [Тэкст] // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя.- Мн.: Бел ЭН, 1993.- С. 228.
19 Селязнёва, В. Наша Добрушчына / В.Селязнёва // Добрушскі край.- 2009.- № 75.- С.4
20 Чайдак, С. Добрушскае вучылішча. Пачатак другога веку існавання / С.Чайдак // Добрушскі край.- 2010.- № 7.- С.2
21 Шлег, В. На шляху развіцця. 20-я гады (Папяровая фабрыка) /В.Шлег // Добрушскі край.- 2010.- № 11.- С.6
22 Чайдак, С. На месцы апошняга бою камандзіра / С.Чайдак // Добрушскі край.- 2010.-
№ 36.- С.12
23 Кірыкава, Т. Добруш – Еўропа: адносіны і кантакты / Т.Кірыкава // Добрушскі край.- 2010.- № 65
24 Кірыкава, Т. Прафесійнае навучанне ў Добрушы / Т.Кірыкава // Добрушскі край.- 2010.
№ 83